Husvandværk

Et husvandværk består af pumpe, tryktank(hydrofor) og pressostat, sammenbygget i en kompakt transportabel enhed. Pressostaten styrer pumpen således at pumpen automatisk starter/stopper afhængigt af forbruget. Når strømmen tilsluttes starter pumpen og trykket stiger i tryktanken. Når trykket når ca. 2,5-3,0 bar afbryder pressostaten for strømmen til pumpen. Når der efterfølgende tappes vand, kommer det i første omgang fra tryktanken, hvor trykket gradvist falder. Når trykket er faldet tilsrækkeligt slutter pressostaten igen strømmen til pumpen osv.

Hvis et husvandværk kører tør for vand, vil pumpen fortsætte med at køre, men fare for at pakninger og lejer i pumpen tager skade. Derfor er det vigtigt at pumpen er udstyret med tørløbssikring, hvis ikke den er under opsyn. Tørløbssikring kan være indbygget i styringen, eller kan eftermonteres. Se muligheder for tørløbssikring under Pumpe Styring.

START pakker husvandværk til vandforsyning fra palletank/IBC.

Startpakker indeholder Husvandværk, 3m sugeslange, Kontraventil og snavssamler med 1" slangestudse, Adapter til palletank med 1" slangestuds, Spændebånd, Fittings med 3/4" kuglehane til montering på afgang (afslutter med 3/4" indv. rørgevind)

På traditionelle pressostater sidder der typisk 2 justerskruer - én der justerer det gennemsnitlige arbejdstryk, og én der justerer hvor stor trykdifferens der skal være imellem start og stop af pumpen.

For at en pressostatstatstyret pumpe skal fungere korrekt skal der monteres en kontraventil på sugeledningen, således at vandet ikke strømmer tilbage i sugeledningen når pumpen stopper. Hvis der er urenheder i vandet, bør der sidde et groft sugefilter inden kontraventilen, da denne eller ikke kan lukke tæt hvis der sidder snavs i ventilen.

Hvis et husværk forsynes med vand fra en IBC/palletank eller lign., hvor er er risiko for at pumpen kører tør for vand, er det tilrådeligt at installere en form for tørløbsrikring, som automatisk stopper pumpen ved vandmangel, da den i modsat fald til forsætte med at køre uendeligt, da den ikke kan opbygge tryk så pressostaten står fra. Det kan medfører at leje og/eller akseltætning brænder varm og pumpen kan tage skade.

Se eksempler på tilslutnings af husvandværk.

Tilbehør husvandværk