Eksempel parallelkobling af 8 palletanke - har imod hinanden.

I det følgende vises eksempel på sammenkobling af 8 palletanke, som er opstillet i 2 klynger af 4. Hver klynge består af 2 par tanke der er opstillet med hanerne imod hinande.

Opstillingen af 8 tanke forbundet vha. adaptere(grønne) monteret på hanerne(sorte), og forbundet med slange(blå)
Dobbel IBC adapter 60x6 Ø38mm slangestuds (F000.154)

Palletankene der står med hanerne imod hinanden forbindes med denne "Dobbel IBC adapter 60x6 Ø38mm slangestuds", som har løs omløber i begge ender, så den kan spændes på hanerne uden af skulle roteres. Det er en forudsætning af hanerne står lige overfor hinanden, på linie, og i samme niveau, så der ikke kommer spændinger i adapteren. Det opnås nemmest hvis gulvet er helt plant, og palletankene er helt ens.

 Adapteren monteret på palletank (WER600S), forbundet med 1.1/2" PVC slange og Ø40mm limet PVC Tee.

Først opstilles de 2 tanke i midten med "bagenden" modsat hanerne imod hinanden. Derefter samlet de 2 andre tanke i samme række.

Første 4 tanke samlet i én række. Herefter samles 2. række på samme måde.

Hvis ikke palletankene er ens og/eller står i samme niveau, er det bedre at anvende slangeforbindelser imellem tankene.