Eksempler på parallelkobling af palletanke

Her vises eksempel på sammenkobling at 10 palletanke - 5 stakke á 2 tanke stablet ovenpå hinanden. Systemet er installeret i garagen hos en busvognmand, som opsamler regnvandet fra garagens tag, og bruger vandet til vaskeanlægget til busserne.

Eksempel på parallelkobling af 10 palletanke, stablet 2 og 2.

I dette tilfælde fyldes regnvandet ind i den første øverste tank i rækken. Herfra ledes vandet til hanen på den nedeste tank, hvor det fordeles de andre nederste tanke. Fra den første nederste tank er udluftningen ført på i niveau med toppen af de øverste tanke, og fungere både som udluftning og overløb. Udluftning fra de øvrige nederste tanke er ført til hanen på den øverste tank, som også fyldes og tømmes med vand igennem samme slangeforbindelse.

Tankene parallelforbindes vha. Tee adaptere med 1" slangestudse monteret på hanerne på de nederste tanke, og vinklet adaptere monteret på hanen på de øverste tanke, som forbindes til tankgennemføring monteret i toppen af nederste tank.

Varernumre til de anvendte materialer:

På billedet til højre ses slangeforbindelsen fra toppen af nederste tanke til hanen på øverste tank. Denne slange fungere både som udluftning af nederste tank, og påfyldning/tømning af vand i øverste tank.

Husk at lågene på de øverste tanke skal løsnes lidt luften i tanken kan komme ud og ind.

Tankgennemføring monteret i toppen af nederste tank.

For at montere tankgennemføring(3/4" DN20) bores et ø25mm hul ca. midt imellem midten og kanten af rammen, således at tankgennemføringen kan være der for pallen på den øverste tank.

Herefter ligges tanken ned på siden, og møtrik og pakning til tankgennemføringen kan monteres ved at stikke en arm ind gennem hullet i toppen af tanken, og herefter spænde let med en skiftenøgle(svensknøgle) eller lignende.