Eksempler på tilslutning af husvandværk til palletank

Eksempel på husvandværk med slanger og fittings, til forsyning af vand fra palletank.

Billedet ovenfor viser de system komponenter der er nødvendige for at etablere vandforsyning fra palletank. Komponenterne kan godt placeres lidt anderledes end vist på billedet, ligesom nogle husvandværk har nogle at komponterne integreret, f.eks. er kontraventil, snavssamler og tørløbssikring indbygget i vores PROF4000, PROF5000 og PROF6000 .

Forklaring af komponenter vist på billedet ovenfor.

A) Palletank. Flere kan evt. kobles sammen ved siden af hinanden, og/eller stables ovenpå hinanden.
B) Adapter for tilslutning af 1"(ø25mm slange)
C) slangeklemme(spændebånd) til 1" slange
D) 1" sugeslange med stål spiral, så slange ikke slår knæk eller suges flad.
E) Slangestuds
F) Kontraventil (evt. monteres snavssamler eller forfilter inden kontratventil)
G) Brystnippel
H) Husvandværk bestående af H1) pumpehus, H2) Hydrofor(buffertank), H3) Pressostat (tænder/slukker pumpe), evt. kombineret med tørløbssikring, H4) Manometer(viser trykket), H5) Motor.
I) Afgang. Herpå monteres typiske en stophane og overgang til slange eller PEX rør. Efter ønske/behov monteres patronfilterhus i plast eller rustfrit med 5 micron filterpatron til at fjerne urenheder, og UV filter til eliminering af bakterier fra stillestående vand i IBC.

Husk at sikre pumpe imod vandmangel i palletank, da den ellers vil blive ved at køre uendeligt til den bryder sammen. Systemet kan sikres vha. tørløbssikring indbygget i pumpen, eller ved at installere flydeafbryder i palletank. 

1" brystnippel, kontraventil og 1" slangestuds, monteret på indgangen på pumpen.

Aftapningshane på afgang husvandværk (fra 1" indv. RG til 3/4" udv. RG)

Vi udfører gerne andre tilslutningsmuligheder efter dine ønsker.

Vandværkspumpe med kontraventil og lynkobling på 1" sugeslange.

Vandværkspumpe tilsluttet palletank. 2 aftapningsmuligheder, hhv. med og uden filtrering. På billedet er vist 20" transparent patronfilterhus, fødevaregodkendt. Se andre filterløsninger her.

START pakker husvandværk til vandforsyning fra palletank/IBC.

Startpakker indeholder Husvandværk, 3m sugeslange, Kontraventil og snavssamler med 1" slangestudse, Adapter til palletank med 1" slangestuds, Spændebånd, Fittings med 3/4" kuglehane til montering på afgang (afslutter med 3/4" indv. rørgevind)