Sammenkobling af flere tanke - "Forbundne Kar"

Flere tanke kan kobles sammen i bunden fra hane til hane, hvorefter vandet fordeler sig jævnt til der opnås samme niveau i alle tankene. Det skal man være opmærksom på, hvis tankene er i forskellige størrelser og evt. står i forskellige niveauer. Vandet vil løb over i den tank hvis top/overløb er lavest. Hvis tankene er forskellige eller står i forskelling niveau, kan man sætte udluftningsslange i toppen på de lavest, og dermed hæve niveauet for overløb, så de højere stående tanke kan udnyttes bedre. 

For at demonstrere princippet om Forbundne Kar, har vi lavet nedenstående video, der viser hvordan vandet fordeler sig i 3 forskellige tanke i forskellige nivauer.

Hvad er trykket i bunden af en 1000 liters palletank fyldt med vand, ift. en 10 liters dunk og 600 palletank - alle åbne i toppen? Det afhænger faktisk kun af væskehøjden ift. niveauet man måler. For en 1000 liters fyldt palletank er væskehøjden ca. 1m vandsøjle ift. tappehanen i bunden, svarende til ca. 0,1 bar vandtryk, eller ca. 1/25 af almindeligt vandværkstryk, dvs. næsten ingen tryk ift. trykket i vandhanen.

Video´en er en 2 timers timelabs, der viser hvordan vandet fordeler sig imellem de 3 beholdere, fra den fyldte 1000 liter til de 2 mindre tomme beholdere. Beholderne står i forskellige niveauer. Da den 10 liters dunk står lavt, er den forsynet med udluftningslange med blå flyder, ført op til toppen af den højeste beholder, så vandet ikke løber ud. Forsinkelsen og forskellen i niveauer skyldes trykfaldet i den gule fordelerslange. Til sidst er niveau præcist det samme i alle 3 tanke.