Tilslutning af ø50mm, ø75mm og ø110mm afløbsfittings

Hvis man har brug for store dimensioner tilslutning til IBC hane eller vha. tankgennemførring, har vi disse fittings til at lave overgang til DN50 eller DN75 afløbsfittings.

Eksempler

Eksempler på tilslutning af 75mm nedløbsrør til palletank, samt ekempler på overløb. Findes også i version med filterpose indvendigt i tank eller plastfad.
Sammenkobling af 2 palletanke der står tæt imod hinanden.
Overgang fra 2" IBC hane(60x6) til DN75
DN75 tilslutning vha. tankgennemføring
Overgang fra 2" IBC hane(60x6) til DN50.
Tilslutning af Ø75mm rør til IBC låg med 2" RG (varernr. F002.008)
F.eks. tilslutning af Ø75mm nedløbsrør...
.. eller tilslutning af Ø75 afløbsrør