Regnvandsopsamlere

Eksempel

Palletank tilsluttet nedløbsrør med Reinzink regnvandsopsamler. Tanken er løftet op fra jorden for at kunne få vandkande ind under tappehane. Sort palletank forhindrer algevækst.

Tip for tilslutning:

Ved tilslutning af regnvandsopsamler er det vigtigt at huske reglen om forbundne kar, som gør at væskeniveauet i 2 eller flere forbundne åbne beholderen vil udjævnes til samme niveau i alle beholdere.

Udtaget på regnvandsopsamleren placeres min. 7 cm under max. niveau på regnvandsbeholder, således at beholderen ikke løber over når den er fyldt.

Slangen fra regnvands-opsamleren kan tilsluttes beholderen i et vilkårligt niveau under max. niveau, også i bunden, f.eks. til tappehanen på palletank. Slange skal helst ikke lave "bølger" med luft lommer, og må ikke kommer over max. niveau.

Hvis regnvandet skal ledes til en IBC/Palletank der står et stykke væk fra nedløbsrøret, kan slange gemmes af vejen inde langs med muren, og evt. ledes ind i palletanken vha. vores specielle adaptere med aftapningshane og ekstra studs(e) for tilslutning af regnvandsopsamler eller pumpe (varenr. til 1" slange: F000.083h F000.083v F000.083x, varenr. til 3/4" slange: F000.133h F000.133v F000.133x )

Vi anbefaler at benytte 1" (ø25mm) slange fra regnvandsopsamler til regnvandsbeholder for at minimere modstanden i slangen, og for at snavs ikke skal tilstoppe slange og studse. Den hane der følger med regnvandsopsamleren reducerer til ½" og kan god tilstoppe pga. snavs. 

1" slange tilsluttet regnvandsopsamler
Ø25mm Kopbor/hulsav for montering af tankgennemførring
1" slange tilsluttet palletank vha. tankgennemføring.
IBC Adapter til aftapning til vandkande eller tilslutning af slange.
Reinzink regnvandopsampler tilsluttet palletank. Bemærk jævnt fald på slange så smuds ikke danner prop.