Elsbett 1-tank system til motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning.
Elsbett´s[9] 1-tank system til motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning er først og fremmest beregnet for anden generation af VW´s TDI og SDI motorer (findes i AUDI, VW, SEAT, SCODA og FORD). Systemet gør det muligt at køre på 100% ren rapsolie året rundt, dog skal motoren være udstyret med oliefyr for at det kan lade sig gøre i vinterhalvåret når temperaturen er under ca. 0°C. Alternativt til at anvende oliefyr kan man tilsætte 10-15% diesel til rapsolien under disse temperaturer.

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel som brændstof. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.

Kittet indeholder følgende dele

 • Omprogrammering af motorstyring [1]
 • Gløderør [2]
 • Elektrisk varmeelement til brændstoffilter
 • Brændstoffilter [3]
 • Kuglehane
 • Varmeveksler
 • Brændstofslanger
 • T-stykker og slanger til forbindelse af varmeveksler
 • Fittings og ventiler til slanger
 • Termokontakt med sokkel
 • elektrisk fødepumpe [8]
 • Pre-fabrikeret "Plug & Play" ledningsnet til tilslutning af relæer, termokontakt mm.
 • installationsvejledning på engelsk, inkl. eldiagram og brændstofdiagram

 
Principskitse af Elsbett 1-tank system for motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning

Motorstyringen afmonteres og sendes til Elsbett. Varmeveksleren tilsluttes parallelt med varmeapparatet. Fra brændstoftank til varmeveksler trækkes en ny hård fremløbsslange med større dimension, og den originale fødepumpe i tanken erstattes af en ekstern pumpe. Fra varmeveksleren trækkes nye bløde brændstofslanger til det originale- og det nye brændstoffilter. Det ene filter vælges som hovedfilter og elvarmelegemet monteres herpå. Det andet filter afspærres med stophanen, og bliver herefter til reservefilter. Gløderørene udskiftes. Termokontakt og relæer installeres for styring af filtervarmer. Hvis der er installeret oliefyr 4 skal det forsynes med diesel fra separat tank. Det er en fordel at koble oliefyret ind på  returen fra varmeapparat til motoren, således at motoren opvarmes hurtigere og varmetabet inden varmeveksleren minimeres. Det nye relæsystem kan tvangsstyre oliefyret til automatisk and tænde og køre indtil motoren er varm.

Funktion:

 • Hvis temperaturen er under 5-10°C opvarmes motoren ca. 15-30 minutter med oliefyret hvis et sådan er installeret. Ellers bør der være 10-15% diesel blandet i rapsolien. Det vigtige er at motoren starter omgående som på diesel. Selv i frostvejr kan motoren normalt godt starte uden forudgående opvarmning eller iblanding af diesel , men det bør man kun gøre i nødstilfælde for ikke på lang sigt at skade motoren.

 • Der forvarmes på normal vis indtil glødelampen slukker - start umiddelbart herefter. Man vil opleve at forvarmetiden er blevet forlænget væsentligt.

 • Under start og ved drift indtil motoren er driftsvarm vil ændringerne i motorstyringen regulere indsprøjtningsparametre og styrer gløderørene således at der opnås den bedst mulige forbrænding. Man vil opleve at motoren går lidt højere i tomgang.

 • Filtervarmeren er aktiv indtil motoren er driftvarm. Hvis der er installeret oliefyr tvangsstyres dette ligeledes, så motoren varmes hurtigere op, også selvom fyret ikke var tændt ved start.

 • Når motoren er driftvarm annulleres de elektriske funktioner, og motorstyringen skifter til standard indstillinger.

 • Det bedste er at starte motoren og køre af sted umiddelbart efter, dog uden af køre aggressivt og med høje omdrejninger de først 10-15 minutter indtil motoren er varm.

Forudsætninger:

 • Det er en forudsætning at motoren er i god stand, uden fejl og justeret korrekt. Hvis ikke den starter og kører perfekt på diesel bliver det ikke bedre på planteolie.

 • EGR[5] systemet skal ligeledes fungere korrekt.

 • Det frarådes at modificere motorer der er chip-tunede[6]. Se tillige [1]

 • Efter modificeringen skal der anvendes planteoliebaseret motorolie, og intervallet for skift af motorolie og filter reduceres til 7500km.[7]

 • Der skal anvendes planteolie der overholder standarden for rapsolie som motorbrændstof.

 • Hvis motoren umiddelbart efter modificeringen eller på et senere tidspunkt ikke starter og kører ordentligt er det vigtigt at få identificeret og rettet problemet. I mellemtiden bør man køre på diesel.

Typisk værktøj for montage:

 • standard værktøj som tænger, skruetrækker, gaffelnøgler, topnøgler

 • håndlampe

 • god tang til kabelsko og ledningsarbejde

 • varmepistol

 • kabelbindere, isolerbånd

 • boremaskine

 • svejseapparat (til at lave beslag til varmeveksler og filter)

 • multimeter

 • el-diagram for bilen

 • motortester

 • OBD interface til ud- og indlæsning af datafil fra motorstyring

 • autolift

Eksempler på biler konverteret med dette system:

Fodnoter:
1) Data fra motorstyringen udlæses og sendes til ELsbett for at blive omprogrammeret til rapsoliedrift, hvorefter de ændrede data indlæses i motorstyringen igen. I enkelte tilfælde må hele motorstyringen sendes til Elsbett. Dette er inkluderet i prisen for ombygningskittet. Grundliggende er det start- og kolddriftsparametre der korigeres, mens motoren vil kører med originale indstillinger ved varm drift. Hvis motorstyringen evt. forud for modificeringen er ændret til at give effektforøgelse vil dette blive korrigeret tilbage til originale indstillinger, dog med en anelse  større effekt. Af hensyn til garanti og driftsikkerhed for systemet må motorstyringen ikke efterfølgende korrigeres.

2) Gløderørene er modificerede.

3) Med kittet leveres et brændstoffilter med Ø80mm eller Ø90mm filterhus af stål, som passer til montage af filtervarmeren. Det vil normalt blive anvendt som hovedfilter, men hvis bilens originale filter passer til filtervarmeren kan dette benyttes som hovedfilter. Dette kan være en fordel f.eks. på VW modeller hvor returflowet fra indsprøjtningspumpen føres tilbage til brændstoffilteret.

4) Det er ikke et krav at der er installeret oliefyr, men en rigtig god ting for motoren. Opvarmning af motoren før start giver en god start og efterfølgende opvarmning bringer motoren hurtigere op på drfitstemperatur. Hvis ikke der er installeret oliefyr bør der mixes 10-15% i rapsolien om vinteren når temperaturen er under 0°C. Elsbett er autoriseret forhandler af Eberpächer oliefyr, og kan levere forskellige modeller og udstyr til fornuftig pris.

5) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at insugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

6) Chiptuning introducerer en usikkerhed da modificeringssystemet kun er langtidsafprøvet med motorer med motorstyringer programmeret fra fabrikken. Der er ofte tale om chiptuning der hæver motorydelsen ved at øge mængden af brændstof og forbrændingsluft, hvilket kan medfører en øget mængde uforbrændt brændstof i motoren. Se tillige  1

7) For alle motorer med direkte indsprøjtning er der en tendens til at rapsoliebrændstof passerer stemplerne og havner i motorolien. Fænomenet er mest udpræget for 1-tank systemet med mange koldstarter, men er også aktuelt for 2-tank systemer. Ved tilstrækkelig stor mængde rapsolie i motorolien over tilstrækkelig lang tid kan motoroliens viskositet pludselig stige betydeligt(fortykkelse), i værste fald så meget at smøringen reduceres så meget motoren kan tage skade. Det er derfor vigtigt at skifte olien i god tid. Erfaringer viser at planteoliebaseret motorolie forsinker tidspunktet for hvornår motorolien ændrer karakter. Som tommelfingerregel må der ikke være mere en 10% planteolie i motorolien. Man kan med fordel sende en olieprøve til analyse for at se hvor meget planteolie der er i motorolien. Elsbett anbefaler at anvende FUCHS Plantomot 5W40.

8) den originale fødepumpe der er indbygget i tanken fjernes og erstattes af en ekstern monteret elektrisk fødepumpe.

9) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.