Elsbett 2-tank systemer til store motorer med direkte indsprøjtning
(lastbiler, busser, traktorer mm.)

Elsbett´s[6] 2-tank system til store motorer med direkte indsprøjtning(DI) er beregnet til modificering af alle moderne store DI motorer i lastbiler, busser, landbrugs- og entreprenørmaskiner mm., også Common Rail motorer med brændstofkølet ECU. Systemet fungerer ved at motoren startes og køres varm på dieselolie fra en separat tank, hvorefter der skiftes til opvarmet rapsolie. Skift til rapsolie foregår automatisk ift. motortemperatur. Før motoren standses skal man skifte tilbage til diesel for at skylle indsprøjtningssystemet. Traditionelt anvendes køretøjets originale tank til rapsolie, mens en separat tank på mindst 100 liter anvendes til diesel.


Principskitse af Elsbett 2-tank systemer til store motorer med direkte indsprøjtning

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel i rapstanken, mens der i dieseltanken altid skal benyttes diesel. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Systemet egner sig bedst til et kørselsmønster overvejende med længere ture, samt kørsel ved en vis minimumsbelastning. Ved længere tid tomgangskørsel bør motoren køre på diesel, enten ved manuel skift, eller automatisk ved at koble styring sammen med håndbremsekontakt eller med ELSBETT´s AGT system, der detekterer motorbelastningen. Om det kan betale sig at køre med 2-tank system afhænger af bilens brændstoføkonomi i forhold til typisk kørselsstrækning, da der forbruges diesel i opvarmningsfasen og før motoren stoppes, samt ved længere tid tomgangskørsel. Om sommeren er opvarmnings- og skylletid kortere end om vinteren. Hvis bilen har oliefyr kan opvarmningstiden reduceres, men skylletiden kan som udgangspunkt ikke undgås.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.


Kit til moderne traktormotor (<200kW/270hk)

Kittet indeholder følgende dele

 • kompakt 2-tank enhed, hvor følgende enheder er sammenbygget i en blok:
  • Varmeveksler
  • brændstofventil
  • Brændstoffilter til diesel
  • Brændstoffilter til rapsolie
  • manuel fødepumpe diesel
  • sensor for brændstoftryk
 • T-stykker og slanger til forbindelse af varmeveksler
 • Brændstofslanger
 • Fittings til slanger
 • Termokontakt med sokkel
 • Elektrisk fødepumpe til diesel (kun hvis påkrævet)
 • Elektrisk fødepumpe med for-filter til rapsolie
 • Prefabrikeret ledningsnet (Plug & Go)
 • AGT system til detektering af motorbelastning ved udstødningstemperatur (kun enkelte tilfælde)
 • Styreenhed for brændstofvalg
 • Betjeningspanel til brændstofvalg, visning af niveau i dieseltank samt alarmfunktion hvis motoren stoppes på rapsolie.
 • evt. ekstra elektrisk højtryksfødepumpe hvis denne indgår originalt i motorens konfiguration.
 • ekstra tank til diesel med niveau indikator (ikke inkl. i alle kit)
 • installationsvejledning på engelsk, inkl. eldiagram og brændstofdiagram

Funktion:

 • Motoren startes som normalt på diesel. Når nøglen drejes til tænding vil man høre at den elektriske fødepumpe til diesel arbejder. Denne funktion kan benyttes til at udlufte brændstoffiltre efter at de er skiftet.

 • Hvis man ønsker at systemet skal skifte til rapsolie, kan man skifte kontakten for brændstofvalg allerede efter at motoren startes. Systemet vil så automatisk skifte til rapsolie når motoren er tilstrækkelig varm til det.

 • Når motoren er driftvarm tillader styringen skift til rapsolie.

 • Skift mellem diesel og rapsolie foregår hydraulisk i brændstofventilen vha. styring af fødepumperne til hhv. diesel og rapsolie. Heri er indbygget en sikkerhed for at motorens indsprøjtningspumpe ikke overbelastes eller køres tør hvis brændstoffilteret til rapsolie tilstopper - man vil i så fald opleve at dieselforbruget gradvist vil stige.

 • Undgå at lade motoren køre i tomgang på rapsolie gennem længere tid. Skift i stedet til diesel. Som ekstraudstyr fås EGT system med en føler der kan tilsluttes styringen og detektere om motoren kører ved lav belastning, og dermed automatisk skifte til diesel.

 • Man skal skifte tilbage til diesel ca. 1 liters forbrug før man vil stoppe motoren. Det nøjagtige mængde/tid man skal skylle med diesel afhænger af installation, motortypen og årstiden.

 • Hvis motoren stoppes mens den kører på rapsolie vil man blive advaret af en alarm i styrepanelet. Man skal i så fald starte motoren igen og lade den køre lidt for at skylle systemet.

Forudsætninger:

 • Det er en forudsætning at motoren er i god stand, uden fejl og justeret korrekt. Hvis ikke den starter og kører perfekt på diesel bliver det ikke bedre på planteolie.

 • EGR[3] systemet skal ligeledes fungere korrekt.

 • Det frarådes at modificere motorer der er chip-tunede[4].

 • Efter modificeringen er det tilrådeligt at anvende planteoliebaseret motorolie[5], og intervallet for skift af motorolie og filter reduceres, typisk en halvering ift. standard interval. Forhør nærmere.

 • Der skal anvendes planteolie der overholder standarden for rapsolie som motorbrændstof.

 • Hvis motoren umiddelbart efter modificeringen eller på et senere tidspunkt ikke starter og kører ordentligt er det vigtigt at få identificeret og rettet problemet. I mellemtiden bør man køre på diesel i rapstanken.

Typisk værktøj for montage:

 • standard værktøj som tænger, skruetrækker, gaffelnøgler, topnøgler

 • håndlampe

 • god tang til kabelsko og ledningsarbejde

 • varmepistol

 • kabelbindere, isolerbånd

 • loddekolbe

 • boremaskine

 • svejseapparat (til at lave beslag til varmeveksler og filter)

 • multimeter

 • el-diagram for bilen

 • gerne autolift, da der er en del arbejde at lave under bilen

 • manometer 0-4bar

 • motortester til at aflæse evt. fejl. i motorsyringen.

Eksempler på køretøjer konverteret med dette system:

Fodnoter:
1) Der følger en ca. 100 liters tank som fabrikeres på mål.

3) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at indsugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

4) Chiptuning introducerer en usikkerhed da modificeringssystemet kun er langtidsafprøvet med motorer med motorstyringer programmeret fra fabrikken. Der er ofte tale om chiptuning der hæver motorydelsen ved at øge mængden af brændstof og forbrændingsluft, hvilket kan medfører en øget mængde uforbrændt brændstof i motoren.

5) For alle motorer med direkte indsprøjtning er der en tendens til at rapsoliebrændstof passerer stemplerne og havner i motorolien. Fænomenet er mest udpræget for 1-tank systemet med mange koldstarter, men er også aktuelt for 2-tank systemer. Ved tilstrækkelig stor mængde rapsolie i motorolien over tilstrækkelig lang tid kan motoroliens viskositet pludselig stige betydeligt(fortykkelse), i værste fald så meget at smøringen reduceres så meget motoren kan tage skade. Det er derfor vigtigt at skifte olien i god tid. Erfaringer viser at planteoliebaseret motorolie forsinker tidspunktet for hvornår motorolien ændrer karakter. Som tommelfingerregel må der ikke være mere en 10% planteolie i motorolien. Man kan med fordel sende en olieprøve til analyse for at se hvor meget planteolie der er i motorolien. Elsbett anbefaler at anvende FUCHS Plantomot 5W40.

6) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.