Filtrering af brugt fritureolie til oliebrændere og motorer, mindre anlæg.

Mange renser fritureolie igennem filterposer, lagener o.l., som godt nok fjerner fedt og større urenheder, men vi har ofte set at brugt friture olie alligevel hurtigt kan tilstoppe brændstoffiltre efter f.eks. 1000km kørsel. Vi har også erfaret at indsprøjtningsdyser sætter sig fast efter f.eks. 50.000km på fritureolie. Ved undersøgelse af nogle af de tilstoppede filtre har det vist sig at filtrene tilstopper med sort eller brune partikler, selvom om olien så ren og klar ud. Vi formoder der er tale om meget fine sodpartikler i olien.

Vi har erfaret at brugt fritureolie kan renses effektivt ved en kombination af bundfældning efterfulgt af filtrering gennem patronfiltre. Ved bundfældning fjernes større urenheder, fedt og vand, mens de meget fine partikler fjernes i patronfiltrene. Det er en fordel af grovfiltrere olien inden bundfældningssystemet. Det er en forudsætning at man kun bruger den flydende del af brugt fritureolie.


Brændstoffilter tilstoppet med fine sorte partikler, efter ca. 150 liter brændstof.


Brændstoffilter tilstoppet med brune partikler, evt. fedt, efter ca. 75 liter brændstof

Diesel brændstoffiltre har typisk en maskestørrelse på nogle få my.


Billedet viser patronfiltre efter filtrering af ca. 2000 liter brugt fritureolie.
Filtrene har siddet parallelt 2 og 2, hvor olien først er pumpet igennem de 2stk 5my filterpatroner til venstre, og dernæst igennem de 2stk  0,5my filterpatroner til højre.
Det ses tydeligt at urenhederne i olien er passeret lige igennem 5my patronerne, og først blevet fanget i 0,5my patronerne.Eksempel på pumpe- og filtreringssystem til brugt fritureolie.


Principtegning af pumpe- og filtreringssystem. Fritureolien skal helst grovfiltreres inden det påfyldes bundfældingstanken gennnem V5. Når der er tilstrækkeligt mængde olie i bundfældningstanken pumpes det gennem filtrene til den øverste tank til ren olie. Herefter kan hanerne kobles om således at samme pumpe kan benyttes til at fylde den rene olie på dunke eller direkte på bilen.


220 liter plasttønde, monteret med posefilter og studs i bunden bruges til grovfiltrering.


Efter grovfiltreringen løber olien langsomt ind i bunden af bundfældningstanken.


Eksempel på pumpe- og filtreringssystem

Billedet viser andet eksempel på posefiltersystem til grovfiltrering. Der bores eller saves et hul på 165-170mm i toppen af tønden til montering af filterpose. Filterposen kan hænge i hullet pga. der sidder en ø180mm stålring i filterposens åbning. I bunden af tønden monteres tankgennemføring og hane, til aftapning af den filtrerede væske. Evt. monteres tragt for nemmer at kunne ramme ned i filterposen.