Husvandværk

Et husvandværk består af pumpe, tryktank(hydrofor) og pressostat, sammenbygget i en kompakt transportabel enhed.
Læs mere om teknikken under FAQ. 

START pakker husvandværk til vandforsyning fra palletank/IBC.

Startpakker indeholder Husvandværk, 1" sugeslange, kontraventil og snavssamler, adapter(e) til palletank(e). Benævnelse 1x1 betyder 1 IBC, 2x1 betyder 2 IBC´er side om side. 1x2 betyder 2 IBC stablet og sammenkoblet, inkl. udluftning af nederste tank. Fittings til afgang på pumpe er ikke inklusiv og bestilles separat.  
 

 

Tilbehør til husvandværk

Indgang / Sugeside:

Afgang / Trykside:

Tilslutning eksisterende system i kolonihave mm.

Vand fra husvandværk tilsluttes nemt et eksisterende vandsystem i kolonihave mm. ved at koble ind et vilkårligt sted på koldtvands installation. Dog er det bedst at gøre det så centralt som muligt, f.eks. der hvor vandet kommer ind, ved varmtvandsbeholder osv. HUSK at sikre at vandet ikke utilsigtet kan strømme baglæns ud i den offentlige forsyning og til naboerne, hvis f.eks. stophane ikke er 100% tæt eller helt lukket - den enestes helt sikre måde er at koble offentlig vandforsyning helt fra - f.eks. vha. slange og NITO lynkobling, som hurtigt kan flyttes fra offentlig forsyning til egen forsyning.

Diverse fittings

Diverse El dele, frostsikring mm.

Tilslutning palletank / IBC

Frostsikring palletank / IBC

Når en palletank/IBC skal frostsikres kan det være en fordel at sætte den direkte på jorden og isolere tanken, da jorden afgiver varme. Der sker normalt ikke noget ved tanken, fordi vandet fryser lidt langs tankvæggen. Det udsatte for frostskader og driftsforstyrrelser er hanen på palletank og slanger/rør videre der fra.