Levering af palletanke til vintervandforsyning i kolonihaver

4 eksempler på vintervandforsyning i kolonihaver.

NA 3/11 2017
Vi har haft travlt med salg af installationer til vintervandforsyning i kolonihaverne, inden der blev lukket for vandet her sidst i Oktober/start november. DAJOLKA leverer alle enkeltdelene, eller komplette anlæg med tanke, pumpe, filtre, isolering, frostsikring etc. De fleste anlæg er solgt til gør-det-selv folk, som selv har projekteret og installeret – ofte med vores vejledning på email og SMS korrespondance.

Men vi har heldigvis også haft lejlighed til at hjælpe Hands-On på nogle installationer, og på den måde også lært endnu mere om hvilke praktiske ønsker og udfordringer der kan opstå, så andre kan få gavn af disse erfaringer, og så vi kan forbedre de løsninger vi tilbyder. Eksempelvis var det tydeligt at mange af anlæggene skal flyttes og pakkes væk til foråret, så derfor er komponenterne i vores løsninger nu sammensat således at anlægget kan adskilles på 10 minutter, uden brug af værktøj, og uden at rørisolering, elvarmetråd og spændebånd mm. skal afmonteres. På den måde er anlægget også meget hurtigt samlet igen til næste vinter.

Lidt udfordringer opstod i en haveforening, hvor vi leverede 4 anlæg – og der kun kom vand ud af hanerne på de 2 anlæg da der blev tændt for pumperne. Problemet var at udendørshanerne, hvor vintervandforsyningen blev koblet på, blokerede – på det ene anlæg var det forventet, men kunne som forventet også løses simpelt. På det andet anlæg var det derimod ikke forventet, og vi måtte sove et par nætter for at vende problematikken, selvom søvn var en mangelvare i en rekord travl oktober måned. Flere detaljer følger sammen med billederne.

Anlæg 1:
Typisk procedure er at vi først besøger kolonihaven og ser på forholdene og vurderer hvor tanke kan stå ift. mulig tilkobling til husets vandinstallation, strøm osv. Ved dette hus var der en ”gammeldags” udendørshane, som typisk er velegnet til at sende vandet baglæns ind i installationen, og i dette hus var hanen koblet direkte på vandforsyningsledningen ude fra, og der var en ekstra stophane til at spærre af ud til målerbrønden – så det var helt perfekt. Der var præcis plads til 2 tanke inde under halvtaget til udekøkkenet. Vi tjekkede også at det var 2 stophaner i målerbrønden, med aftapningsventil på den tættest huset, samt endnu en udendørshane ved målerbrønden, som skulle kunne tømmes for frostsikring. Alt samme helt perfekt for en simpel kompakt installation

Anlæg 1:
Tankene blev opstillet og koblet sammen vha. IBC adaptere med løse omløbere – en idé der kom ved denne installation, da det var helt åbenlyst at anlægget skulle pakkes væk til foråret, så udekøkkenet kunne benyttes igen. Med løse omløbere kan IBC adapterne skrues af og på uden brug af værktøj, og uden af varmekabel, rørisolering, slanger og spændebånd skal afmonteres. På den måde kan anlægget pilles fra hinanden på 10 minutter, og lige så hurtigt sættes op igen til næste vinter.

Anlæg 1:
Installationen færdig på ca. 1 time

Anlæg 1:
Slangen fra husvandværket klar til at plugge i den eksisterende udendørhane. Tankene fyldt med vand og pumpe spædet med vand. Som sagt så gjort, og der blev tændt for pumpen. Men der kom ingen vand i huset ! Det skulle ellers bare virke med det samme havde Niels sagt

Anlæg 1:
Efter en tænkepause og lidt nærmere gennemgang af husets vandinstallation, kom vi frem til at det kun kunne være udendørshanen der blokere for vandet ude fra og ind. Hanen blev afmonteret, men der var umiddelbart ikke noget problem af blæse luft baglæns igennem den,

Anlæg 1:
Udendørshanen blev udskiftet med en god kvalitet kuglehane, som ikke kunne blokere.
Herefter var der vand i hytten.

Anlæg 1:
Færdigt installaret med isolering, termostatstyret elvarmekabel etc.

Anlæg 2:
Der var ingen udendørshaner på huset, som var bygget meget solidt i sten og beton, så det var heller så nemt at bore igennem muren for montering af ny udendørshane.

Anlæg 2:
Derfor blev det besluttet at stille anlægget i forbindelse med eksisterende udendørhane ude på græsplænen ved hækken, så udendørshane kunne isoleres sammen med tanke og husvandværk.

Anlæg 2:
Tanke og husvandværk installateret og forbundet.

Anlæg 2:
IBC adapter monteret på palletank. Den sorte plastforskuning på hanen er den "løse 60x6 omløber" som passer på gevindet på palletanken hane. Omløberen kan rotere uden at slanger, varmekabel og isolering skal roteres med rundt, så det hele kan afmonteres meget hurtigt. – i Aalborg, Denmark.

Anlæg 2:
Anlæg klar og tanke fyldt. Installationstid ca. 40 minutter med god hjælp fra ejeren.

Anlæg 2:
Inden pumpen startes skal den udluftes eller spædes. Når pumpen står under vandspejlets niveau i tankene er det meget nemt at udlufte ved at løsne den røde skrue, så pumpen fyldes med vand fra trykket i tankene. Hvis pumpen derimod står højere end vandspejlet, skal pumpen spædes med vand igennem hullet til samme røde prop. Bemærk at toppen at pumpen er udformet som en tragt, så det er meget nemt at spæde med vand. 

Anlæg 2:
herefter var anlægget helt klar, og pumpen blev tændt - og voila - vand i hanerne.
Pap konstruktionen på toppen af pumpen er der for at skabe lidt afstand til isoleringsmåtterne, så ventilationen af motoren ikke blokeres. I øvrigt genbrug fra pumpe emballagen

Anlæg 3:
Her blev tankene opstillet på bagsiden af et udhus...

Anlæg 3:
Sugeslangen fra tankene til husvandværket ført ind igennem vindue, og afgangen fra husvandværk tilsluttet eksisterende hane i gulvet, som gik direkte til husets "vandfordelingscentral" ved varmtvandbeholderen. Helt perfekt. Det havde ejeren selv fået undersøgt inden vores besøg, så det var nemt at acceptere og gå i gang.
Husvandværket blev pakket ind i org. emballagen for at kunne isolere udvendigt med almindeligt rockwool bats, da rummet ikke var opvarmet. Elvarmekabel trukket langs slanger hele vejen fra palletanke og frem til hanen i gulvet.

Anlæg 4:
Huset havde en moderne udendørshane, som typisk er udestyret med "tilbageløbssikring", dvs. at hanen har en kontraventil, som skal forhindre vand i at løbe baglæns ude fra og ind, i tilfælde af at vandtrykket i huset forsvinder, og der i huset er haner eller toilettet på et lavere niveau, som kan lave "hævert" og danne undertryk i systemet, så vand fra vandslangen udenfor løber ind i husets installation.

Anlæg 4:
Udendørshanen var fabrikat MORA, og ved lidt søgning på nettet fandt vi installationsvejledningen med tegning. På denne kunne vi se at kontraventilen var integreret i spindlen, separat fra lukkemekanismen, og derfor var de muligt at blokkere tilbageløbssikringen, og stadig benytte hanens lukkemekanisme.
Som sagt så gjort - og der blev tændt for pumpen - men der kom ingen vand i husets installation. Endnu en lille udfordring. Måske blokerede tilbageløbssikringen alligevel ?

Anlæg 4:
Efter lidt nærmere undersøgelse af installationen inde i huset, og forsøg med at by-pase udendørshanen, blev det klart at det måtte være en speciel tilslutningshane under køkkenvasken, der blokerede. Udendørshanen var nemlig tilsluttet denne på et udtag til opvaskemaskine, som også var forsynet med tilbageløbssikring.
Efter tilslutningshane blev udskiftet kom der vand i huset.

Udendørshaner er en nem måde at tilslutte midlertidig vintervandforsyning til eksisterende installation. På billedet er vist den hane DAJOLKA benytter til installationer der ikke har eksistrende udendørshane. Den er fin fordi den kan afkortes helt ned til 7cm vægtykkelse, og spindlen kan fjernes, så tilbageløbssikring annuleres.

HUSK EFFEKTIVT AT AFBRYDE FORBINDELSEN TIL VANDFORSYNINGEN UDE FRA, SÅ DU IKKE PUMPER VAND OVER TIL NABOERNE.