Export

Handel med udenlandske kunder
Vi ekporterer jævnligt til lande i hele verden, både pakker, paller, containere og køretøjer. Hvis du har specielle ønsker, som du ikke finder på vores webshop er du velkommen til at skive email eller ringe +45 4241 5139

Priser & moms
Priserne på webshoppen vises standard i DKK inkl. dansk moms(25%) og gælder for alle kunder i Danmark og private kunder i EU. For kunder udenfor EU, Skibe i udenrigsfart samt for virksomheder indenfor EU med gyldigt VAT nr., gælder priserne ekskl. moms.

Ved afslutning af ordrer ligger Webshoppen 25% dansk moms på ordrer til alle EU lande, men hvis kunden er berettiget til at købe momsfrit, trækker vi momsbeløbet ud af ordren og sender en opdateret ordrebekræftelse. Hvis du betaler med betalingskort reducerer vi beløbet tilsvarende inden beløbet hæves..

Valuta kurser
Her er valuta kurser til omregning fra 1 DKK til nogle af de mest relevante valutaer (opdateret 9/6 2019):

  • 0.13388 EURO
  • 1.30813 NOK
  • 1.42401 SEK
  • 0.15174 USD
  • 0.11907 GBP

Eksempel: En vist pris på 1,00 DKK (inkl. moms) svarer til 0,134 € (divider med 7,5) eller 0,107 € (divider med 9,3) ekskl. moms. 

Fragt/forsendelse
Webshoppen kan automatisk forslå forsendelses metoder til følgende lande.

Trading with customers abroad
We regularly export to countries around the world, both packages, pallets, containers and vehicles. If you have special requests that you do not find on our webshop, you are welcome to send an email or call +45 4241 5139

Prices & VAT
The prices of the webshop are shown in DKK incl. Danish VAT (25%) and applies to all customers in Denmark and private customers in the EU. For customers outside the EU, Ships in International routes, and for companies within the EU with valid VAT no., prices without VAT applies (Multiply by 0,8 )

When you Check-OUT and place the order, the Webshop adds 25% Danish VAT on orders for all EU countries, but if the customer is entitled to purchase VAT-free, we deduct the VAT amount from the order and send an updated order confirmation. If you pay by credit card, we will reduce the amount accordingly before the amount is raised from the credit card.

Currency rates
Here are exchange rates for conversion from DKK 1 to some of the most relevant currencies (updated 9/6 2019):

  • 0.13388 EURO
  • 1.30813 NOK
  • 1.42401 SEK
  • 0.15174 USD
  • GBP 0.11907

Example: A displayed price of DKK 1.00 (incl. VAT) corresponds to € 0.134 (divide by 7.5) or € 0.107 (divide by 9.3) excl. VAT.

Freight / Shipping
The Webshop automatically suggest shipping methods to the following countries.

EU Lande / EU countries

Lande udenfor EU / Non EU countries

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Australia

Belarus

Bosnia and Herzegovina

Brazil

Canada

Faroe Islands

Greenland

Iceland

Japan

New Zealand

Norway

Russia

Switzerland

Turkey

Ukraine

United States