Partikelfilter til eftermontering - Tysk kvalitet - Dansk support
Vi tilbyder partikelfiltre til eftermontering på en lang række diesel person- og varebiler. Priser fra 2.600kr inkl. moms.
Du kan selv installere filteret eller få dit lokale værksted til det - det kræver ingen specialværktøj eller specialviden at montere. 

Filtrene leveres med de nødvendige installationsmaterialer(skruer, pakninger, muffer osv.), typegodkendelse(ABE), samt tysk og dansk installationsvejledning.

Teknik:

Filtrene består enten af katalysator og partikelfilter i én sammenbygget enhed, som erstatter bilens originale katalysator(AS system), eller et partikelfilter, som monteres efter bilens originale katalysator(ZS system), eller et partikelfilter de erstatter bilens bagerste katalysator, hvis bilen originalt har 2 katalysatorer(T-AS system).

Disse filtersystemer er såkaldt åbne filtre, som regenererer kontinuert under almindelig drift, uden brug af additiver og uden at forårsage øget brændstofforbrug. Filteret skal ikke tilsluttes motorstyring eller anden styreenhed.

Et AS system fungerer uafhængigt af tilstanden af evt. original katalysator, som sidder før partikelfiltret.
Funktionen af et ZS system er derimod afhængig af at den originale katalysator før filteret fungere korrekt.
Hverken AS eller ZS systemer kan forårsage tilstopning af filteret med deraf følgende motorproblemer. Hvis regenereringen skulle svigte eller ikke virke optimalt, vil det bevirke at sodpartikler passerer igennem filteret, men filteret stopper ikke pga. den "åbne" opbygning.

Partikel masse reduktion:
Med disse filtre reduceres partikelmassen typisk med ca. 30-60%. I nogle tilfælde reduceres med helt op til 70-80%. Mængden af ultra fine partikler kan reduceres med op til 90%. Som udgangspunkt stiger emissionsklassen for et køretøj med 1 trin ved eftermontering af partikelfilter, dvs. et EURO 2 køretøj forbedres til EURO 3, et EURO 3 køretøj forbedres til EURO 4, mens et EURO 4 køretøj forbliver EURO 4.

Montering:
Montering er meget enkel og foretages uden svejsning vha. de medfølgende installationsmaterialer(muffer, pakninger, skruer mm).
Montagen tager ca. 0,5-1½ timer afhængig af system og af tilstanden af bilens udstødningssystem.

Godkendelse i Danmark:

  • Eftermontering af partikelfilter opfattes af Færdselsstyrelsen som en konstruktiv ændring. Efter installationen skal filteret godkendes ved at fremvise køretøjet til registreringssyn, hvor den bilsagkyndige, ud over at syne bilen på normal vis, også kontrollerer om partikelfilteret er monteret korrekt, og om filterets mærkning og typegodkendelse passer til det aktuelle køretøj og motormodel.
  • Den tyske typegodkendelse(ABE) skal medbringes til syn og anvendes som dokumentation overfor synsvirksomheden.
  • Efter registreringssyn bliver ændringerne automatisk registreret hos SKAT, og partikeludledningsafgiften på 1000kr/år bortfalder(for personbiler, samt for varevogne under 3500kg registreret 1. gang 18/3 2009 eller senere)

Økonomi:
Hvis man udelukkende betragter besparelsen af partikeludledningsafgiften på 1000kr/år, giver det en simpel tilbagebetalingstid på ca. 3år for de billigste filtre, men for en stor del af filtrene vil den simple tilbagebetalingstid nærmere være 5-6år. Men i de tilfælde hvor partikelfilteret erstatter bilens originale katalysator og evt. forrør, kan besparelsen værre endnu større fordi den originale katalysator/forrør evt. alligevel skulle have været udskiftet. Brændstofforbrug ændres ikke.

Leveringsprogrammer:
Vi forhandler partikelfiltre fra de 2 anerkendte tyske producenter Oberland-Mangold og Twintec.

Oberland-Mangold:
Alle filtre er AS systemer, dvs. katalysator og filter er bygget sammen.
Katalog (Marts 2012) kan downloades her: leveringsprogram person og varevogne. (Hint: aktiver 2-side visning)

Eller du kan søge i online kataloget

Twintec:
Producerer både ZS, AS og T-AS systemer. Du kan søge online hhv. leveringsprogram for person- og varevogne og leveringsprogram for lette erhvervskøretøjer (busser og kassevogne)
Twintec har desuden partikelfilterløsninger til tunge køretøjer.

Du kan se komplet liste over Twintec´s filtre til personbiler her: Twintec DPF personbiler

Priser og prispolitik:
Vores prispolitik er at vi sælger filtrene til alle og til samme pris ekskl. moms, som annonceres på producenternes hjemmeside, dvs. de tyske listepriser. Vi tilbyder rabat til værksteder. Kontakt os hvis du er interesseret B2B.

Levetid og garanti:
Filtrene er konstrueret til at holde i bilens levetid. Pga. den "åbne" opbygning sker der ikke en ophobning af askestoffer i filteret, som med tiden vil kræve udskiftning, som det er tilfældet med originalt monterede "lukkede" filtre. Både Twintec og Oberland-Mangold giver garanti på 3 år eller 80.000km (det som indtræffer først). I Tyskland er der regler for at katalysatorer og partikelfiltre skal skiftes hvert 3. år eller for hver 80.000km, men disse regler gælder ikke i Danmark, hvor katalysatorer og partikelfiltre må sidde så længe de virker.

Miljøzonemærker:
Miljøzone mærker tildeles et køretøj i forhold til køretøjets emissions klasse. EURO 2 giver rødt mærke, EURO 3 gult mærke, og EURO 4 grønt mærke. F.eks. vil et EURO 3 køretøj der har fået eftermonteret partikelfilter kunne opnå grønt miljøzone mærke. Miljøzonemærker kan købes i Danmark bla. ved Aplus.

Krav til motorolie:
Der stilles ikke krav om at det skal anvendes speciel motorolie med lavt askeindhold efter montering af disse filtre. Dog kan det være den fordel ift. filterets levetid.
Vi forhandler motorolier til biler med partikelfilter.

Krav til brændstof:
Filtrene er designet og testet til anvendelse af diesel. Twintec´s filtre er desuden testet og frigivet til anvendelse af biodiesel(RME). Ingen af filtrene er frigivet til anvendelse af rapsolie, men vi har selv gode erfaringer med dette. Det er vigtigt at anvende brændstof med lavt askeindhold, som det er tilfældet med Diesel, RME og fuld- eller semi-raffineret rapsolie.

Udskiftning af originalt monterede partikelfiltre (tilstoppede filtre):
Vi får en del henvendelser fra folk, som har et tilstoppet originalt monteret partikelfilter, der skal udskiftes fordi det ikke længere kan regenerere. Umiddelbart kan man ikke erstatte et originalt monteret partikelfilter med et eftermonteret partikelfilter, fordi de originale filtre er såkaldt lukkede filtre, der overvåges og styres af bilens motorstyring, hvorimod de åbne filtre til eftermontering ikke kommunikerer med motorstyringen. Desuden er de originale filtre en integreret del af udstødningssystemet helt oppe ved motoren, som er besværligt at erstatte med et andet filtre. Så selvom det principielt er teknisk muligt at slå partikelfilter funktionerne fra i motorstyringen, og i stedet montere et AS filter (kombination af katalysator og partikelfilter), så vil det være besværligt og efter vores overbevisning blive betragtet som en konstruktiv ændring.

Rensning af tilstoppet originalt partikelfilter.
De åbne partikelfiltre, som vi sælger fra Oberland-Mangold og Twintec, kan principielt ikke tilstoppe fordi filtrene er opbygget som en lang række kanaler på langs af strømningsretningen gennem filtret, hvor afbrænding af partiklerne foregår langs overfladen i disse kanaler. Hvis filteret overbelastes vil disse overflader først mættes med partikler, hvorefter den resterende mængde partikler vil passerer uhindret igennem filtret. De lukkede filtre er derimod opbygget som en filtermembran der sidder på tværs af strømningsretningen, så hvis filteret overbelastes vil partikelmassen ophobes på membranen og dermed hæmme eller blokere strømningen igennem filteret. Og når filteret er tilstoppet kan det hæmme eller helt forhindre regenereringsprocessen, netop fordi udstødningsgassen, som medbringer "brændstof" til regenereringen, ikke kan passere igennem filteret.

Der findes imidlertid rensemetoder til at få åbnet et tilstoppet filter, således at der igen kan strømme tilstrækkeligt med udstødningsgas igennem filteret, til at regenereringen lykkes. Et af produkterne er Bell Add Partikekfilter Rens, som sprøjtes direkte ind i partikelfilteret gennem hullet til Lambdasonde eller forreste tryksensor. Dermed lukkes filteret op, så det igen kan regenereres. Behandling med Partikelfilter Rens bør efterfølges af en behandling med Bell Add Service Rens 2D, som ud over at rense indsugningsystem og forbrændingsrum mm., også hæver temperaturen i partikelfilteret(el. katalysatorer), som derved brændes rent.

Referencer (juni 2014):
Vi har solgt disse partikelfiltre til et bredt udvalg af person- og varevogne siden januar 2010, og har kun haft 1 reklamation over resonans(støj) i et filter. Vores princip er desuden så vidt muligt altid at afprøve produkterne selv, og det har vi gjort med 2 biler siden januar 2010, hhv. en VW Touran 1,9TDI 105hk årgang 2005, monteret med TWINTEC ZS system, og en VW Caravelle 2,5TDI 102hk årgang 1998, monteret med Oberland-Mangold AS system. Bilerne har nu kørt 5½ år og hhv. 195.000km og 125.000km med filter monteret. Begge biler kører på koldpresset rapsolie, som giver hårdere betingelser for partikelfilteret end diesel, pga. koldstarter på rapsolie, og pga. at koldpresset rapsolie indeholder flere askestoffer end diesel og raffineret rapsolie. Vi har ikke opleveret problemer som skyldes partikelfiltrene, men filteret på Caravellen har på et tidpunkt været overbelastet pga. defekt strammehjul på tandrem, som forårsagede forkert indstilling af indsprøjtningstidspunkt, og på et andet tidspunkt pga. vi kørt på rapsolie med for højt indhold af askestoffer. Overbelastning af filteret betyder i praksis at bilen ryger ved kraftig acceleration efter kørsel ved lav belastning, såkaldt burn-out. Filteret er kommet sig igen efter udbedring af af problem med tandrem, og efter skift til ren planteolie med lavt askeindhold. Begge biler er efterfælgende blevet synet igen 2 gange med filter monteret.

Bestilling og forsendelse:
Du kan bestille online her på DAJOLKA WebShop. Hvis er i tvivl om hvilket varernr. du skal bestille kan du sende bestilling/forespørgsel på email, hvor du oplyser bilens fabrikat, model, årgang og motorkode. Anvend evt. formularen nedenfor.

Filtrene afsendes som udgangspunkt fra producenten i tyskland og direkte til dig med UPS eller lign. kurér.

Du kan evt. få hjælp til at identificere de tekniske data for din motor ved at søge på registreringsnummer på Skat´s Motorregister eller Biltorvet.dk, eller via bilens typegodkendelse ved at søge på stelnummer eller typegodkendelse påTrafikstyrelsen.dk

Lovgivning i Danmark:
Læs om regler for eftermontering af partikelfiltre på Trafikstyrelsens hjemmeside og på Retsinfo   

Kontakt DAJOLKA hvis du er i tvivl.

Send forespørgsel
Hvis du har brug for hjælp til at identificere hvilket partikelfilter der passer til din bil, kan du benytte denne formular.