Eksempler på parallelkobling af palletanke

Eksempel på parallelkobling af 10 palletanke, stablet 2 og 2.

Tankene parallelforbindes vha. adaptere med 1" slangestudse monteret på hanerne på tankene.

Eksempel på parallelkobling af 2 palletanke