Regnvandsopsamlere

Tip for tilslutning:

Ved tilslutning af regnvandsopsamler er det vigtigt at huske reglen om forbundne kar, som gør at væskeniveauet i 2 eller flere forbundne åbne beholderen vil udjævnes til samme niveau i alle beholdere.

Udtaget på regnvandsopsamleren placeres min. 7 cm under max. niveau på regnvandsbeholder, således at beholderen ikke løber over når den er fyldt.

Slangen fra regnvands-opsamleren kan tilsluttes beholderen i et vilkårligt niveau under max. niveau, også i bunden, f.eks. til tappehanen på palletank. Slange skal helst ikke lave "bølger" med luft lommer, og må ikke kommer over max. niveau.

Vi anbefaler at benytte 1" (ø25mm) slange fra regnvandsopsamler til regnvandsbeholder for at minimere modstanden i slangen, og for at snavs ikke skal tilstoppe slange og studse. Den hane der følger med regnvandsopsamleren reducerer til ½" og kan god tilstoppe pga. snavs.