Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie ?

Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie ?

Den 28/4 2017 var jeg inviteret til at holde et indlæg med titlen "Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie", på Green Mobility konferencen afholdt på Nordisk Folkecenter i Thy. Jeg tilføjede selv et ?-tegn til titlen, for jeg er i tvivl om det er en succeshistorie.

I det mindste har det været en meget lang historie – der kickstartede, da jeg deltog i en PPO-konference på Landbrugsuniversitetet Hohenheim i Tyskland, januar 1999 – hvor jeg opdagede, at forskere, landmænd, tekniske eksperter mv. arbejdede sammen om denne teknologi på en meget højt videnskabeligt niveau. Jeg lærte at denne teknologi ikke kun var for hippier - men det var en rigtig realistisk og lovende teknologi. I september 1999 konverterede jeg første bil til PPO, og vi startede mange aktiviteter på Folkecenteret (hvor jeg arbejdede indtil 2005). Siden da har vi konverteret hundredvis af biler, generatoranlæg mv., og kørt næsten 1.000.000 km med mine egne biler. Har gjort en stor indsats for at få PPO-teknologi officielt accepteret som brændstof på lige fod med andre alternative brændstoffer.

Rent teknisk har det været en succes, men vi må konkludere at det ikke er lykkedes, at få Ren Planteolie anderkendt i Danmark, som et officielt accepteret alternativt brændstof. Det skyldes efter min overbevisning først og fremmest politiske og økonomiske interesser i centralistiske storskala løsninger, frem for decentral småskala teknologi, hvor Jens Hansen og Fru Jensen kan være med.  Politikerne og Embedsværket vil heller styre nogle få store aktører, end en stor gruppe mindre aktører. Universiteterne og store firmaer kan ikke få ”monopol” og ”tage patent” på planteolieteknologien, og de kan ikke søge om 2-3 cifrede millionbeløb til demo- og forskningsprojekter.

Vi har mødt meget modstand, og der er blevet anvendt mange argumenter imod planteolieteknologi, som vi ét efter ét har kunnet tilbagevise, og vise at Ren Planteolieteknologi er en fremragende teknologi, både i teori og praksis, som passer perfekt til landbrug og landdistrikter. Så vi har vundet i praksis og på argumenter, men når modparten er staten og store institutioner, så taber man på penge og magt.

Præsentationen kan downloades her som PDF eller ses på vores FaceBook side, hvor der er tilføjet kommentarer, og det er muligt at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

04-05-2017 07:12