Ny afgift på rapsolie til opvarmning.

Ny afgift på rapsolie til opvarmning.

Fra nytår 2014/2015 bliver der lagt afgift på ren rapsolie og andre bioolier der anvendes til opvarmningsformål i oliebrændere, eller som anvendes til kombineret elektricitet- og varmeproduktion i kraftvarmemotorer.

Hidtil har man skullet betale fuld mineralolieafgift for biobrændstoffer der anvendes som motorbrændstof, mens rene biobrændstoffer anvendt til opvarmningsformål har været afgiftsfritaget. 

Afgiftssatserne for biobrændstof anvendt i motorer i transport specificeres for hhv. dieselækvivalenter og benzinækvivalenter, alt efter om biobrændstofferne erstatter diesel eller benzin. Afgiften for ren rapsolie anvendt til motorbrændstof udgør 73,2 kr/GJ, svarende 3,14 kr/liter inkl. moms for 2014, og 74,6 kr/GJ svarende til 3,20 kr/liter inkl. moms i 2015. Afgiften for ren rapsolie anvendt i kraftvarmemotorer korrigeres for at ca. 2/3 af energien bliver til varme, men den resterende 1/3 bliver til elektricitet.

Den nye afgift for bioolier til opvarmningsformål beregnes ligeledes ud fra energiindholdet, og udgør 54,5kr/GJ, svarende til 2,34 kr/liter inkl. moms for koldpresset rapsolie.

Prisen for koldpresset rapsolie er pt. ca. 7,50 kr/liter inkl. moms, eks. afgift. Hvis råvareprisen ikke ændres vil priserne fra 2015 bliver 10,70 kr/liter for koldpresset rapsolie til motorbrændstof og 9,84 kr/liter til opvarmningsformål, begge inkl. moms og afgifter, men eks. evt. leveringsomkostninger.

Nyttige link:

Afgiftssatser for mineralolieprodukter:
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061405&chk=209795

Lovforslag L4 som vedtaget:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L4/som_vedtaget.htm#dok

18-11-2014 10:57