Niels Ansø, Engineer & owner of DAJOLKA

Welcome to DAJOLKA.

The company was founded in 1997 and is owned by engineer Niels Ansø. It is based on a forest estate at Dronninglund Storskov in the North east part of Jutland, Denmark. The company is engaged in renewable energy and sustainability technology, especially technology for the production and use of pure plant oil for technical purposes. Niels Ansø has been employed as an engineer in renewable energy since 1996, especially plant oil technology & biogas, but also wind turbines, solar heating, solar cells, etc. 

The company is still expanding its activities in plant oil technology. We develop and sell diesel engine modification technology to use pure plant oil as fuel. At the moment we are very interested in this technology, especially from developing countries where we participate in several projects. We are also engaged in handling Waste Cooking Oil(WCO) and using it in modified diesel engines.

In addition, we work with the sale and delivery of quality-assured plant oil, as well as storage tanks, pumps for handling, counters, advice and quality assurance (analysis), as well as great interest in our rainwater collection products, retrofit particle filters and off grid solutions.

Om DAJOLKA
Velkommen til DAJOLKA. Firmaet er grundlagt i 1997 og ejes af ingeniør Niels Ansø. Det har base på en skovejendom ved Dronninglund Storskov i det østlige Vendsyssel. Firmaet beskæftiger sig med teknologi indenfor vedvarende energi og bæredygtighed, især teknik til produktion og anvendelse af ren planteolie til tekniske formål. Niels Ansø har siden 1996 beskæftiget sig som ingeniør indenfor vedvarende energi, specielt planteolieteknologi & biogas, men også vindmøller, solvarme, solceller mm. Niels er gift med Svetlana Volchek, civilingeniør fra St. Petersborg Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.

Firmaet udvider fortsat aktiviteterne indenfor planteolieteknologi. Vi udvikler og sælger teknologi til modificering af dieselmotorer, så de kan anvende ren planteolie som brændstof. I øjeblikket oplever vi stor interesse for denne teknologi, især fra udviklingslande, hvor vi deltager i flere projekter.

Derudover arbejder vi med salg og levering af kvalitetssikret planteolie, samt tanke til opbevaring, pumper til håndtering, tællere, rådgivning og kvalitetssikring(analyse), ligesom der er stor interesse for vores produkter til regnvandsopsamling og partikelfiltre til eftermontering.