Høring over opdatering af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel

Høring over opdatering af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel

Energistyrelsen sendte d. 16/10 2014 den seneste opdatering af deres Alternativ Drivmiddelmodel (version 3,0) i høring. Modellen benyttes til at vurdere effekten af anvendelsen af forskellige alternative drivmidler. Vi har konstateret at Ren Planteolie anvendt i modificerede dieselmotorer slet ikke er medtaget i beregningsmodellen.

DAJOLKA og C&J Bugge har derfor indsendt høringssvar for at gøre opmærksom på dette. I modellen er f.eks. medtaget RME, dvs. biodiesel produceret fra rapsolie, og det fremhæves at CO2 besparelsen ved anvendelse af RME reduceres betragteligt pga. negative CO2 bidrag pga. energiforbrug og forbrug af fossilt fremstillet metanol i omstillingsprocessen fra ren planteolie til biodiesel. 

Energiforbruget til fremstilling af ren rapsolie fra rapsfrø er meget beskedent – kun ca. 3% ift. energi udbyttet, og der anvendes ingen kemikalier. Dertil skal ligges ca. 10% energiforbrug til hele dyrkningsprocessen, dvs. at det samlede energiforbrug til fremstilling af ren rapsolie er ca. 13%, hvilket er langt mindre end energiforbruget til fremstilling af fossilt diesel og alle andre alternative drivmidler. 

Vi har de seneste år ligeledes haft særdeles gode erfaringer med at køre på brugt fritureolie, hvor det med den rette omhu er muligt at frembringe et produkt der som motorbrændstof kvalitetsmæssigt svarer til ny rapsolie. Mht. energiforbrug til fremstilling af brugt fritureolie til motorbrændstof, så er forskellen ift. ny rapsolie, at energiforbruget til fremstilling af råvaren allerede er afskrevet ved den første anvendelse af olien til tilberedning af mad. Dermed bliver energiforbruget til fremstilling beregningsmæssigt meget lavt, i det det kun skal dække indsamling og filtrering, og den beregnede CO2 besparelse bliver tilsvarende meget stor.

Læs DAJOLKA og J&C Bugge´s høringssvar her:
http://www.dajolka.dk/download/Hoeringssvar_ENS_NA&JB_10.11.2014.pdf

Læs mere om Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel her (AD model 3,0 er endnu ikke publiceret her):
http://www.ens.dk/klima-co2/transport/strategier-analyser/alternative-drivmidler-transportsektoren-21

 

18-11-2014 12:18