Nye fortoldnings- og momsregler (MVA) for privat køb til Norge

Nye fortoldnings- og momsregler (MVA) for privat køb til Norge

Fra 1: april 2020 gælder der nye regler om private køb af varer til Norge. Den hidtidige bagatelgrænse på 350 NOK for momsfrit køb er annulleret, så der skal nu betales moms af hele beløbet allerede fra 0kr. Som udgangspunkt er det den udenlandske sælger/netbutik(som DAJOLKA), der skal opkræve MVA fra køberen for alle varer med værdi under 3000 NOK (per vare), og indberette og indbetale til det Norske skattevæsen.

Fortoldningsprocedure afhænger af varens værdi:

  • Varerværdi < 350 NOK        : Ingen fortoldning når MVA er betalt af udenlandsk Netbutik
  • Varerværdi 350-3.000 NOK : Forenklet fortoldning, når MVA er betalt af udenslandsk Netbutik.
  • Varerværdi > 3.000 NOK     : Fuld fortoldning.

Vi arbejder på at blive registreret til at indbetale MVA i Norge. Når det er på plads vil forsendelse og fortoldning gå nemt og hurtigt, uden fortoldningsgebyr for varer under 3.000 NOK.

Læs mere på Posten.no

13-04-2020 09:48