Opdatering af Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie

Opdatering af Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie

Vi har opdateret vores Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie.

Under pnkt. 10, Stabilitet og Reaktivitet, har vi præciseret, at de nævnte forhold vedr. rapsoliens tendens til at oxidere ved kontakt med atmosfærisk luft, kun er relevante ift. rapsolien langtidsholdbarhed, da oxidering kan forringe oliens kvalitet og lagerstabilitet.

Da rapsolie er meget stabilt mod oxidering ift. linolie(Hørfrøolie), anser vi det for ikke sandsynligt at klude vædet med rapsolie kan selvantænde ved almindelig omgivelsestemperatur, som det kan forekomme med klude vædet i linolie

Hent sikkerhedsdatabladet her.

07-06-2018 20:15