Prisfordel til gult brændstof til grønne traktorer i Tyskland.

Prisfordel til gult brændstof til grønne traktorer i Tyskland.

I Planteolieteknologiens hjemland, Tyskland, kan der i øjeblikket opnås en pæn økonomisk fordel ved at erstatte fossilt diesel med koldpresset rapsolie i landbrugets store maskiner. Landmændene kan selv presse olien ud af rapsfrøene, og får proteinfoder som biprodukt – ca. dobbelt så meget som olien, målt i kg. Nogle landmænd anser faktisk de fedt- og proteinholdige pressekager som hovedproduktet, og rapsolien som biprodukt.

Selvom grundprisen for fossilt diesel er lavere end for rapsolie, opstår der en prisfordel for rapsolie på ca. 2,90 DKK/l (0,39 €/l) fordi diesel til landbruget er belagt med afgift på 1,90 DKK/l (0,26 €/l)* hvor rapsolien er afgiftsfri til landbruget. Herudover har rapsolieproducenterne mulighed for at modtage kompensation ca. 1,86 DKK/l (0,25  €/l)** for det CO2 neutrale brændstof. Maskinerne skal have modificeret dieselmotorens brændstofsystem og motorstyring for at kunne anvende rapsolie optimalt mht. driftsøkonomi, emissioner og levetid for motoren. En ombygning af de store maskiner koster ca. 40.000 DKK. Nogle traktorfabrikanter, f.eks. John Deere, tilbyder enkelte modelserier der allerede er optimeret til rapsolie brændstof fra fabrikken. Merprisen for disse modeller er ca. 50.000 DKK ift. dieseludgaven. En ombygget traktor kan både køre på diesel, rapsolie og blandinger af disse.

EU kommissionen har netop godkendt Tysklands ordning med afgiftsfritagelse af biobrændstoffer i landbruget frem til 2020. Se pressemeddelelse fra UFOP om dette.

*) De tyske landmænd betaler i første omgang fuld afgift for diesel på 3,50 DKK/l (0,47 €/l), men får refunderet 1,60 DKK/l (0,21 €/l). Biobrændstof er derimod helt fritaget for afgift i landbruger. Til sammenligning betaler danske landmænd også fuld afgift på i alt 3,19 DKK/liter (2,73 i mineralolieafgift + 0,46 i CO2 afgift), men får refunderet hele mineralolieafgiften, så de netto kun betaler 0,46 DKK/l i CO2 afgift.

**) I Tyskland kan producenter af rapsolie der anvendes til brændstof søge om at få CO2 kompensation. Hvis landmanden selv produceret rapsolien kan denne også modtage kompensation for den rapsolie de anvender på bedriften.  

30-08-2018 20:55