Nyheder om Ren Planteolie Teknologi (PPO)

 • Afprøvning af Skovningsmaskine drevet af lokalproduceret rapsolie

  Afprøvning af Skovningsmaskine drevet af lokalproduceret rapsolie

  NA 14.07.2019 (Foto: TFZ)

  Forskerne fra Tyske TFZ har i over 12 måneder afprøvet en Skovningsmaskine drevet af lokalproduceret rapsolie. Ved at anvende rapsolie i stedet for dieselolie kan CO2 udledning fra brændstofforbruget reduceres med 91% (kilde: TFZ). Desuden er rapsolie klassificeret som ufarlig ift. vandforurening ifm. spild, i modsætning til dieselolie der er i fareklasse II. Derfor kan rapsolie i øvrigt også anvendes til forbrugssmøring af kædesave og skovningsmaskiner, da dette smøremiddel spredes i skovbunden ifm. arbejdet.

  Læs mere…
  06-11-2019 12:47
 • Piteba oliepresser med motor, 230V

  Piteba oliepresser med motor, 230V

  Nu kan PITEBA hånddrevet oliepresser leveres med et 230V elmotor sæt, så man slipper for at stå og dreje håndtaget med håndkraft.
  Presseren kan koldpresse olie ud af alle frø og nødder med mindst 25% olieindhold.

  Læs mere…
  04-08-2019 11:44
 • Fryd for øjet og paradis for bier.

  Fryd for øjet og paradis for bier.

  Marker leverer madolie og brændstof - Roland Weigert besøger statsgård
  Straß (DK) Statssekretær for økonomiske anliggender Roland Weigert besøgte statsgården i Straß og fremhævede betydningen af rapsdyrkning for lokaløkonomien.

  Læs mere…
  26-05-2019 16:52
 • Tyske Forskere anbefaler PPO som GRØN brændstof til landbrugs- og skovmaskiner

  Tyske Forskere anbefaler PPO som GRØN brændstof til landbrugs- og skovmaskiner

  Forskerne fra Tyske TFZ har netop publiceret en meget omfattende teknisk rapport, som beskriver langtidsafprøvning af traktorer drevet af lokalproduceret rapsolie. Projektet har testet 20 traktorer over en 10 årig periode, med sammenlagt 60.000 drift timer på rapsolie. Konklusionen er klar: Motorydelse, brændstofforbrug og emissioner adskiller sig kun lidt ift. traktorer drevet på diesel. Emissionstest er udført både i prøvebænk med stationært udstyr, og med mobilt testudstyr under drift i marken. Resultaterne viser at motorerne overholder seneste emissionsstandarder, og at udstødning efterbehandlingssystemer fungerer. Rapsolie reducerer emissionen af drivhusgasser med 90% ift. fossil diesel.

  Læs mere…
  22-03-2019 09:17
 • Prisfordel til gult brændstof til grønne traktorer i Tyskland.

  Prisfordel til gult brændstof til grønne traktorer i Tyskland.

  I Planteolieteknologiens hjemland, Tyskland, kan der i øjeblikket opnås en pæn økonomisk fordel ved at erstatte fossilt diesel med koldpresset rapsolie i landbrugets store maskiner. Landmændene kan selv presse olien ud af rapsfrøene, og får proteinfoder som biprodukt – ca. dobbelt så meget som olien, målt i kg. Nogle landmænd anser faktisk de fedt- og proteinholdige pressekager som hovedproduktet, og rapsolien som biprodukt.

  Læs mere…
  30-08-2018 20:55
 • 1.000.000km kørt på PPO

  1.000.000km kørt på PPO

  14/1 2018 passerede vi en milepæl – 1.000.000 km kørt på ren planteolie med vores i alt 4 biler siden september 1999.
  Dermed har vi sparet atmosfæren for 222 tons CO2.

  Læs mere…
  30-01-2018 06:43
 • DAJOLKA´s Touran i Pitstop

  DAJOLKA´s Touran i Pitstop

  Omkring nytår var vi nået op på ialt 999.000km kørt på ren planteolie med 4 biler. Armene og flaget på vej op, men bom - 3. januar kom Touran´en hjem med Autohjælp (det er første gang den ikke selv kunne køre hjem)

  km tælleren stod på 395,000, heraf 257.000km kørt på planteolie. Motoren kørte på 2-3 cylindrer og røg meget. Motoroliestanden var 7,5cm over max. pga. brændstof der er presset forbi o-ringene og over i motorolien. O-ringene og flammeskiverne på dyserne har vi skiftet nogle gange, og det er et kendt problem med denne generation af VAG pumpedysemotor, og hullerne i topstykket, hvor dyserne sidder, bliver slidt ovale, hvorved dyserne kæntrer lidt, så tætningerne bliver utætte.

  Læs mere…
  30-01-2018 06:31
 • Biobrændstof i landbruget - Internationale Grønne Uge udstilling 2018

  Biobrændstof i landbruget - Internationale Grønne Uge udstilling 2018

  I denne uge, 19-28 Januar, er der International Grønne Uge udstilling i Berlin. Her kan man møde UFOP (Union til fremme af olie- og proteinplanter e. V.) i Hal 3.2, stand 114.

  Læs mere…
  25-01-2018 11:50
 • CASE story fra Tyskland: Egenproduktion af strøm, brændstof, proteinfoder og andre råvarer

  CASE story fra Tyskland: Egenproduktion af strøm, brændstof, proteinfoder og andre råvarer

  „BERGLAND“ CLAUSNITZ E. G. er et storlandbrug beliggende ved Rechenberg-Bienenmühle, Sachsen, Tyskland. Virksomheden fokuserer meget på lokal stof- og energikredsløb, og er bevidst om den lokale værdiskabelse det giver samtidigt med at miljøet forbedres.

  Virksomheden driver 4 biogasanlæg, der producerer strøm og varme af restprodukter og gødningen fra de 700 malkekøer. Samtidigt forbedres gødningsværdien, så planterne bedre kan udnytte den, når den udbringes på markerne. Virksomheden har 3 vindmøller, 2 stk. 600kW Vestas og 1 stk. 2,3MW Enercon, og hele 15.000m2 solceller med en kapacitet på i alt 1,4MW, samt et flis-fyringsanlæg til varmeproduktion. Mange af gårdens store traktorer og maskiner kører på ren rapsolie, som produceres på egen oliemølle. Hermed spares ca. 90.000 liter diesel om året, og samtidigt produceres store mængder proteinfoder (rapskage), ca. 2kg / liter rapsolie, som anvendes i foderblanding til gårdens malkekøer, og hermed erstatter importeret proteinfoder. Sidstnævnte er den egentlige motivation for virksomheden til at drive egen oliemølle, mens anvendelse af rapsolien som brændstof er en sideeffekt der får tingene til at hænge fornuftigt sammen. 

  Læs hele historien her.

  19-01-2018 18:25
 • Er Biodiesel næsten dobbelt så sort for klimaet som fossil diesel ?

  Er Biodiesel næsten dobbelt så sort for klimaet som fossil diesel ?

  Nej, det kan ikke passe, men det var ikke desto mindre påstanden i en artikel i Ingeniøren(6/5 2016)  – mit eget fagblad. I artiklen henvises til en rapport udarbejdet at den europæiske miljøorganisation Transport & Environment(TE), der støttes af 53 europæiske miljøorganisationer, her i blandt Det Økologiske Råd og NOAH Trafik i Danmark.

  Umiddelbart virker det for slemt til at være sandt – det kan ikke passe at f.eks. biodiesel fra raps(RME) har en negativ CO2 balance og udleder mere CO2 end fossilt diesel – altså med andre ord at det skulle kræve mere energi at producerer biodiesel, end det energi man får ud af det.

  Man bør se kritisk på de tal og beregningsmetoder der anvendes – jeg mener at der anvendes kreativ bogføring i rapporten ift. den direkte CO2 udledning fra dyrkning af raps. Det er den del af udledningen man kan måle og regne på, og som jeg har været med til at analysere og dokumentere i detaljer tidligere. Den indirekte CO2 udledning er straks sværere at diskutere, fordi der i beregningerne indgår en lang række antagelser og modeller.

  For RME anvender TE notatet et tal på 46 g CO2/MJ i ”direct emissions” – jeg formoder at det dækker over energiforbrug/CO2 udledning i fremstillingsprocessen inkl. dyrkning. CO2 udledning ved selve forbrænding af biodiesel ligger i størrelsesorden 74 g CO2/MJ. Dvs. at notatet antyder at den direkte CO2 omkostning til fremstilling af RME er på 46/74 = 62% - besparelsen er kun på 38%. De tal burde ligge på omkring 20% omkostning / 80% besparelse ifølge ENS´s & COWI´s beregninger (ca. Anno 2000). Dyrkningen alene ligger på omkring 10% omkostning ift. udbyttet – De resterende 10% går til proces til konvertering til biodiesel.

  Læs mere…
  19-01-2018 11:31
 • New Video showing WCO 1-tank conversion of Toyota 4Runner 3,0TD (1KZ-T)

  New Video showing WCO 1-tank conversion of Toyota 4Runner 3,0TD (1KZ-T)

  I have just converted a Toyota 4Runner 3,0TD (1KZ-T) to run on WCO, with a single tank system, for a client in Norway. I made this video showing the conversion - focusing on the injector work.

  Læs mere…
  24-06-2017 09:50
 • Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie ?

  Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie ?

  Den 28/4 2017 var jeg inviteret til at holde et indlæg med titlen "Erfaringer med Ren Planteolie Teknologi - en succeshistorie", på Green Mobility konferencen afholdt på Nordisk Folkecenter i Thy. Jeg tilføjede selv et ?-tegn til titlen, for jeg er i tvivl om det er en succeshistorie.

  Læs mere…
  04-05-2017 07:12
 • Stor interesse for Elektrisk Hybrid køretøj på AidEx udstillingen 

  Stor interesse for Elektrisk Hybrid køretøj på AidEx udstillingen 

  Det Elektriske hybrid køretøj, GreenTrac 4, tiltrak stor opmærksomhed på AidEx udstillingen i Bruxelles 16-17 November 2016. 

  Læs mere…
  22-11-2016 10:34
 • Stor prisstigning på rapsolie

  Stor prisstigning på rapsolie

  Prisen på rå varmpresset rapsolie er steget drastisk siden juli måned -- ialt ca. 160€/ton, heraf ca. 120 €/ton alene den seneste måned, svarende til 0,90DKK/kg eller 0,82 DKK/liter. 

  Læs mere…
  21-10-2016 07:47
 • Video om filtrering af fritureolie

  Video om filtrering af fritureolie

  Filtrering af brugt fritureolie, palmeolie og andre planteolier, som indholder en del fast fedt ved almindelig omgivelsestemperatur, er svære at filtrere fordi fedtet tilstopper filtrene meget hurtigt. Vi har lavet denne video som viser hvordan det kan løses.

  Se video på YOUTUBE eller FACEBOOK (opslag 12/2 2016)

  09-03-2016 05:36
 • BMW X5 3,0D Commonrail - på fritureolie

  BMW X5 3,0D Commonrail - på fritureolie

  I oktober måned 2015 rullede endnu en friturebil ud af vores værksted til en Skandinavisk kunde. Denne gang en noget mere luksuriøs og mere teknisk avanceret model, end den typiske "friturebil".

  Læs artiklen hele her.

  08-03-2016 10:39
 • CO2 neutralt brændstof til land-- og skovbrug

  CO2 neutralt brændstof til land-- og skovbrug

  Towards a CO2-Neutral Fuel System in Agriculture and Forestry
  14/9 afholdes der seminar i Bruxelles om Ren Planteolie´s mulige vigtige rolle i landbruget, i et decentralt system med produktion af Mad, Foder og Brændstof (Food, Feed, Fuel). Seminaret afholdes i tyske Rheinland-Pfalz repræsentation i Bruxelles. Seminaret afholdes på tysk og engelsk.

  Læs mere…
  03-09-2015 13:47
 • Nyt liv til en ældre dame.

  Nyt liv til en ældre dame.

  I januar 2015 fik denne ældre dame, årgang 95, med lavt kilometertal nyt liv. Egentligt skulle hun have været til Mali i Vestafrika, sammen med andet udstyr, men bla. pga. uroligheder og militærkup i landet i 2012 blev det ikke til noget, og hun kom til at stå og samle støv.

  Hun så ikke ud af noget særligt, men efter en gang maling, undervognbehandling og konvertering til planteolie (brugt fritureolie) blev hun helt pæn igen, og lignede nu bedre en der kun har gået 115.000km som tilfældet var. Det nye liv bliver hos en ung familie der har etableret en privat børnehave, hvor natur og bæredygtighed har høj prioritet. Brændstoffet kommer fra en lokal restaurant som familien har nær tilknytning til.

  Læs mere…
  26-02-2015 08:30
 • Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie.

  Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie.

  Da enkelte danske kunder har efterspurgt Sikkerhedsdatablad for koldpresset rapsolie på dansk, har vi lavet en oversættelse til dansk fra den engelske udgave MSDS for Cold pressed rape seed oil

  18-02-2015 20:35
 • Hånddrevet oliepresser igen på lager

  Hånddrevet oliepresser igen på lager

  Salget af den lille hånddreve PITEBA oliepresser er gået over al forventning efter at den kom på vores webshop. Vi har netop modtaget en ny sending, så den nu igen kan købes på webshoppen.

  18-02-2015 20:28
 • Høring over opdatering af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel

  Høring over opdatering af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel

  Energistyrelsen sendte d. 16/10 2014 den seneste opdatering af deres Alternativ Drivmiddelmodel (version 3,0) i høring. Modellen benyttes til at vurdere effekten af anvendelsen af forskellige alternative drivmidler. Vi har konstateret at Ren Planteolie anvendt i modificerede dieselmotorer slet ikke er medtaget i beregningsmodellen.

  Læs mere…
  18-11-2014 12:18
 • Ny afgift på rapsolie til opvarmning.

  Ny afgift på rapsolie til opvarmning.

  Fra nytår 2014/2015 bliver der lagt afgift på ren rapsolie og andre bioolier der anvendes til opvarmningsformål i oliebrændere, eller som anvendes til kombineret elektricitet- og varmeproduktion i kraftvarmemotorer.

  Læs mere…
  18-11-2014 10:57
 • Koldpresset rapsolie, oktober 2014

  Koldpresset rapsolie, oktober 2014

  Så har vi ny forsyning af koldpresset rapsolie klar til levering i hele landet fra uge 42.

  Læs mere…
  09-10-2014 10:27

Flere nyheder