Titrerings kit til analyse af syretal i planteolie

I forbindelse med vores arbejde med planteolieteknologi i udviklingslande har vi sammensat et test kit til analsye af syretal af planteolie. Syretallet er udtryk for hvor mange frie fedtsyrer der er i planteolie, og måles ud fra hvor mange mg KOH der skal til for at neutralsere de frie fedtsyre i 1 g planteolie. Formålet er hurtigt at kunne vurdere om en planteolie er egnet som motorbrændstof, eller om den måske er helt uegnet. Det er ikke tanken at denne test kan erstatte at man indsender prøver til laboratorier.

Kittet består af:

  • 3 stk. 10ml målepipetter, til dosering at hhv. planteolie, alkohol og titreringsopløsning
  • 1 stk. 250ml standflaske til opbevaring af titreringsopløsning (KOH eller NaOH)
  • 1 stk. 50ml brun pipetteflaske med pipette i skruelåg, til opbevaring af phenolrød opløsning (farveindikator). Flasken leveres med 0,5g phenolrød pulver, og skal fyldes med Isopropylalkohol (99% alkohol),

Kittet leveres uden væsker, da nogle af disse ikke må sendes som almindelig pakke.

Der skal bruges følgende væsker:

  • Isopropylalkohol 99% (dette må ikke sendes som almindelig pakke)
  • Kaliumhydroxid opløsning (KOH), men da dette kan være svært at skaffe anbefaler vi at bruge Natriumhydroxid (NaOH) 0,1M (0,4% w/w), eller endnu bedre en opløsning på 0,1% w/w, for større nøjagtighed.

Desuden skal bruges et glas til selve titreringen.

Hurtig vejledning:

Fyld 10ml Isopropylalkohol i et rent glas. Det behøver ikke at være opmålt særligt præcist
Tilsæt præcis 1ml planteolie til alkoholen, og mix det godt ved at rotere glasset.
Tilsæt 4 dråber phenolrødt opløsning. Nu er blandingen klar til selve titreringen.
Tilsæt forsigtigt titreringsopløsning (NaOH eller KOH) samtidigt med at blanding mixes.
Når blandingen skifter farve til pink (blivende i mindst 10-15 sek) er titreringen færdig. Noter præcist hvor mange ml titreringsopløsning der skulle til
Gentag titreringen ca. 3 gange, og indtast resultatet i DAJOLKA´s excel ark, som omregner ml titreringsopløsning til syretal og FFA %