Q1: Hvad er et husvandværk, og hvordan fungerer det ?

Et husvandværk består af pumpe, tryktank(hydrofor) og pressostat, sammenbygget i en kompakt transportabel enhed. Pressostaten styrer pumpen således at pumpen automatisk starter/stopper afhængigt af forbruget. Når strømmen tilsluttes starter pumpen og trykket stiger i tryktanken. Når trykket når ca. 2,5-3,0 bar afbryder pressostaten for strømmen til pumpen. Et sted på sugeledning monteres en kontraventil, eller en bundventil (kontraventil med sugefilter) monteres på enden af sugeledningen, for at forhindre vandet i at strømme tilbage når pumpen er stoppet. Når der efterfølgende tappes vand, kommer det i første omgang fra tryktanken, hvor trykket gradvist falder. Når trykket er faldet tilsrækkeligt slutter pressostaten igen strømmen til pumpen osv.

Hvis et husvandværk kører tør for vand, kan pumpen ikke opbygge tryk nok til at pressostaten slår fra, så pumpen vil fortsætte med at køre med fare for at pakninger og lejer i pumpen tager skade. Derfor er det vigtigt at pumpen er udstyret med tørløbssikring, hvis ikke den er under opsyn. Tørløbssikring kan være indbygget i styringen, eller kan eftermonteres. Se muligheder for tørløbssikring under Pumpe Styring.

På traditionelle pressostater sidder der typisk 2 justerskruer - én der justerer det gennemsnitlige arbejdstryk, og én der justerer hvor stor trykdifferens der skal være imellem start og stop af pumpen.

For at en pressostatstatstyret pumpe skal fungere korrekt skal der monteres en kontraventil på sugeledningen, således at vandet ikke strømmer tilbage i sugeledningen når pumpen stopper. Hvis der er urenheder i vandet, bør der sidde et groft sugefilter inden kontraventilen, da denne eller ikke kan lukke tæt hvis der sidder snavs i ventilen.

Hvis et husværk forsynes med vand fra en IBC/palletank eller lign., hvor er er risiko for at pumpen kører tør for vand, er det tilrådeligt at installere en form for tørløbsrikring, som automatisk stopper pumpen ved vandmangel, da den i modsat fald til forsætte med at køre uendeligt, da den ikke kan opbygge tryk så pressostaten står fra. Det kan medfører at leje og/eller akseltætning brænder varm og pumpen kan tage skade.

Se eksempler på tilslutning af husvandværk til palletanke.

Se eksempel på installation af vinter vandforsyning i kolonihaver

FAQ Husvandværk: Tilbage til oversigt - forrige spørgsmål - næste spørgsmål -