Pumper til vand, diesel og PPO/rapsolie mm.

Beskrivelse af pumpe typer:

Impeller pumper Pumpen fungerer efter fortrængningsprincippet, hvor en gummi impeller roterer excentrisk placeret i et pumpehus. På impelleren sidder et antal fleksible vinger, som presses ud mod pumpehusets kant. Det gør pumpen selvansugende og velegnet til tyktflydende væsker. Pumpen er sart overfor hårde og skarpe urenheder, da disse kan have slibende effekt. Flowet reduceres kun lidt hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort. Pumpen giver typisk max. 4-5 bar tryk, men det afhænger af model. Impelleren udføres i forskellige materialer, afhængig af hvilken væske der skal pumpe.

Periferisk Impeller pumper,
ikke selvansugende
Pumpen fungerer efter centrifugalprincippet, hvor et støbt messinghjul roterer i et pumpehus med grove tolerancer mellem hus og hjul. De grove tolerancer betyder at pumpen starter nemt i tyktflydende olie og at forholdsvis store urenheder kan passere. Til gengæld er pumpen ikke selvansugende og flowet reduceres væsentligt hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort. Pumpen giver max. ca. 2,5 bar tryk.
 
Periferisk Impeller pumper, selvansugende Pumpen fungerer efter centrifugalprincippet, hvor et støbt messinghjul roterer i et pumpehus med fine tolerancer mellem hus og hjul. De fine tolerancer betyder at pumpen kræver større motorkraft for at starte i tyktflydende olie, og at forholdsvis små urenheder kan passere. Til gengæld er pumpen selvansugende. Flowet reduceres en del hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort. Pumpen giver max. ca. 4 bar tryk.
 
Vingepumper Pumpen fungerer efter fortrængningsprincippet, hvor et hjul roterer excentrisk placeret i et pumpehus. På hjulet sidder et antal vinger, som slynges ud mod pumpehusets kant. Det gør pumpen selvansugende og velegnet til tyktflydende olier. Pumpen er sart overfor urenheder, som dels kan give slid, og dels kan få vingerne til at sidde fast. Flowet reduceres kun lidt hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort, dog kun så længe modtrykket ikke overstiger åbningstrykket for den indbyggede by-pass ventil. Pumpen giver typisk max. 6 bar tryk, men det afhænger af model og indstilling af by-pass tryk.
 
Snekkepumpe Pumpen fungerer efter fortrængningsprincippet hvor en skruelignende aksel roterer i en modsvarende cylinder/hus(stator).
Pumpen er velegnet til at pumpe selv meget tyktflydende medier, f.eks. fedt/brugt fritureolie.

Gearpumper Pumpen fungerer efter fortrængningsprincippet, hvor flere tandhjul roterer modsat i et pumpehus. Det gør pumpen selvansugende og velegnet til meget tyktflydende olier. Pumpen er sart overfor urenheder, som dels kan give slid. Flowet reduceres kun lidt hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort, dog kun så længe modtrykket ikke overstiger åbningstrykket for den indbyggede by-pass ventil. Pumpen giver typisk max. 10 bar tryk, men det afhænger af model og indstilling af by-pass tryk.
 
Membranpumper Pumpen fungerer ved at en membran bevæges frem og tilbage i et pumpekammer, og dermed skiftevis skaber overtryk og undertryk i kammeret. I indløbet til pumpekammeret sidder en kontraventil, som kun tillader at væske strømmer ind i kammeret, dvs. når der er undertryk i kammeret. I udløbet sidder tilsvarende en kontraventil, som kun tillader at væsken strømmer ud af kammeret, dvs. ved overtryk i kammeret. Pumpen kan godt pumpe små urenheder, men der er fare for at disse sætter sig i kontraventilerne, så de ikke slutter tæt, hvorved pumpen ikke kan fungere.
 
Pumpesæt Består af pumpe, slange, manuel pistol, ledning og afbryder på pumpen, men eksklusiv sugeslange/sugerør, som kan leveres efter behov.