ZUWA Impeller pumper

ZUWA selvansugende impellerpumper består af 4 pumpeserier, som leveres med 1x230V, 3x400V, samt 12V eller 24V DC motorer. Pumperne kan leveres med impellere i 5 forskellige materialer, og ZUWA tilbyder tilbehør som frekvensomformer, flow-styring, tørløbssikring mm. Typerne UNISTAR, NIROSTAR og COMBISTAR leveres også som løse pumper uden motor, til drift med boremaskine eller separat elmotor, hydraulikmotor eller V-rem.


UNISTAR

Universal pumpe til håndtering rene eller let forurenede væsker uden slibemidler.
Kapacitet: 4-5bar, 15-60 l/min

NIROSTAR

En pumpe i høj kvalitet rustfrit stål med mange anvendelsesmuligheder indenfor industri og procesanlæg, specielt egnet til ætsende medier.
Leveres også til fødevarer(FDA).
Kapacitet: 2-5bar, 15-1200 l/min


COMBISTAR

Pumpen for alle væsker, som også kan indeholde slibemidler. Perfekt egnet til slibende eller svagt ætsende medier.
Kapacitet: 4-5bar, 15-60 l/min


ACOSTAR

Plastik impellerpumpe perfekt egnet til tyktflydende væsker samt en bred vifte af syrer, baser, opløsningsmidler og andre procesmedier.
Kapacitet: 3bar, 15-30 l/min

RESERVEDELE

Impellere, O-ringe, pakdåser og andet tilbehør til ZUWA impellerpumper.

ZUWA DC Impellerpumper

Pumper til jævnstrøm til mobile applikationer mm.
Kapacitet: 4-5bar, 15-60 l/min


Se også:

Principskitse for impellerpumpe (kilde: ZUWA).

Pumpen fungerer efter fortrængningsprincippet, hvor en gummi impeller roterer excentrisk placeret i et pumpehus. På impelleren sidder et antal fleksible vinger, som presses ud mod pumpehusets kant. Det gør pumpen selvansugende og velegnet til tyktflydende væsker. Flowet reduceres kun lidt hvis olien er tyktflydende og/eller modtrykket er stort. Pumpen giver typisk max. 4-5 bar tryk, men det afhænger af model. Impelleren udføres i forskellige materialer, afhængig af hvilken væske der skal pumpe. Pga. friktionen imellem "vingerne" og pumpehuset må pumpen ikke køre tør i mere end ca. 1 min. da impelleren derved kan blive overophedet. Pumperne kan udstyres med tørløbssikring, der stopper pumpen hvis temperaturen af pumpehuset overstiger det tilladte.

Nedenfor vises video af ZUMA impellerpumpe i aktion med meget tyktflydende væske.