CASE story fra Tyskland:
Egenproduktion af strøm, brændstof, proteinfoder og andre råvarer

NA 18/1 2018

„BERGLAND“ CLAUSNITZ E. G. er et storlandbrug beliggende ved Rechenberg-Bienenmühle, Sachsen, Tyskland. Virksomheden fokuserer meget på lokal stof- og energikredsløb, og er bevidst om den lokale værdiskabelse det giver samtidigt med at miljøet forbedres.

Mange af virksomhedens traktorer og store maskiner kører på ren rapsolie fra egen oliemølle. I baggrunden ses en del af gårdens 8.500m2 solceller (roof-top).

Virksomheden driver 4 biogasanlæg, der producerer strøm og varme af restprodukter og gødningen fra de 700 malkekøer. Samtidigt forbedres gødningsværdien, så planterne bedre kan udnytte den, når den udbringes på markerne. Virksomheden har 3 vindmøller, 2 stk. 600kW Vestas og 1 stk. 2,3MW Enercon, og hele 15.000m2 solceller med en kapacitet på i alt 1,4MW, samt et flis-fyringsanlæg til varmeproduktion. Mange af gårdens store traktorer og maskiner kører på ren rapsolie, som produceres på egen oliemølle. Hermed spares ca. 90.000 liter diesel om året, og samtidigt produceres store mængder proteinfoder (rapskage), ca. 2kg / liter rapsolie, som anvendes i foderblanding til gårdens malkekøer, og hermed erstatter importeret proteinfoder. Sidstnævnte er den egentlige motivation for virksomheden til at drive egen oliemølle, mens anvendelse af rapsolien som brændstof er en sideeffekt der får tingene til at hænge fornuftigt sammen. 

Ved at anvende egenproduceret rapsolie sparer virksomheden ca. 2,30 DKK/ liter (0,31€ct/liter) – hvoraf det største bidrag til besparelsen kommer fra en CO2 besparelseskompensation på 1,86 DKK/liter (0,25 €ct/liter). En mindre del af rapsolien anvendes som ”tændingsbrændstof” på dual fuel motorerne på biogasanlæggenes kraftvarmeanlæg, som kører på ca.5-10% tændingsbrændstof + 90-95% biogas. Herudover produceres rapsolie, hørfrøolie, Dodderolie m.fl. til spisebrug.

Der fleste at traktorerne og landbrugsmaskinerne er købt hjem til dieseldrift, og herefter konverteret af virksomheder specialiseret i dette, men de seneste indkøbte John Deere traktorer er købt fra fabrikken forberedt til planteoliedrift

John Deere traktor 6195M leveret direkte fra fabrikken forberedt til planteoliedrift. (med 1-tank system)

John Deere traktor 6195M leveret direkte fra fabrikken forberedt til planteoliedrift. (med 1-tank system)

Fendt traktor konverteret til planteoliedrift med 2-tank system. I baggrunden 1 af virksomhedens 4 biogasanlæg (Foto: Erik Ferchau)

Prisudvikling for rapsolie. Prisen bestemmes ud fra købspris på rapsfrø, og salgspris på rapskager, Der skal ca. 3 kg. frø til en liter rapsolie, men samtidigt produceres ca. 2 kg rapskage der kan erstatte importeret protein (Soya)

Fakta: Koldpresset rapsolie har af alle biobrændstoffer den bedste energibalance, idet der kun bruges 13% energi til at producere 100% - heraf står dyrkningen for 10% mens kun 3% går til fremstilling (presning, filtrering, transport). Fra 1 ha. høstes ca.3.000-4.500kg rapsfrø som giver 1000-1500liter rapsolie og 2-3000kg foderkage. Samtidigt produceres store mængder halm, som energimæssigt er ca. 1,5 gange mere værd end rapsolien.

Læs om „BERGLAND“ CLAUSNITZ E. G og 5 andre eksempler i tyskland i hæftet "BIOKRAFTSTOFFE IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT"
(klik på billedet herunder)

Læs om 6 eksempler fra Tyskland på biobrændstof i land- og skovbrug (klik på billedet) Læs om „BERGLAND“ CLAUSNITZ E. G og 5 andre eksempler i tyskland i hæftet "BIOKRAFTSTOFFE IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" (klik på billedet herover)