Biogas projekt Mozambique

Projektet var et Danida B2B projekt, hvor et dansk firma samarbejde med en lokal mælkefarmer med ca. 500 malkekøer.

Vores opgave var at lave et feasibility studie på at integrere et biogasanlæg i bedriften, så gødning and andre organiske restprodukter blev udnyttet til energiproduktion til gården og det tilhørende mejeri.

Projektet bragte os bla. til Thailand for at studere biogasteknologi under tropiske forhold i udviklingslande. I Thailand bygges der mange store med simple biogasanlæg på svine og kvægfarme. 

Yderligere infirmation og billeder følger snarest. 

Biogas reaktor i Thailand (2010)